Rafael Vieira

Assistant with doctoral duties at Institutionen för fysik och astronomi; Materialteori

E-mail:
rafael.vieira@physics.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin