Sohal Sondarva

Post doctoral at Institutionen för fysik och astronomi; Materialfysik

Telephone:
+46 76 350 35 22
Mobile phone:
+46 76 350 35 22
E-mail:
sohal.sondarva@physics.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin