Gustaf Almkvist

Senior Lecturer/Associate Professor at Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

E-mail:
gustaf.almkvist@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Född 1985

Jur.kand. 2011, jur.dr 2021 (Uppsala), docent 2023

Tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt 2011-2013

Domarutbildning i Svea hovrätt, hovrättsfiskal där 2013-2014, tingsfiskal vid Stockholms tingsrätt 2014 och 2017-2018 samt vid Uppsala tingsrätt 2020-2021, tf. assessor i Svea hovrätt 2021-2022, förordnad till hovrättsassessor där 2022

Gästforskare vid juridiska fakulteten i Helsingfors (ht 2016) och Max-Planck-institutet för straffrätt, Freiburg (vt 2019)

Benzeliusbelöning (Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala) för framstående avhandling (2021)

Emil Heijnes stiftelses belöning för värdefulla insatser för rättsvetenskaplig forskning (2022)

Intresseområden

Straffrättens allmänna del, förmögenhetsbrotten och annan ekonomisk brottslighet samt sanktionssystemet (i synnerhet särskilda rättsverkningar av brott). Jag är även intresserad av förmögenhetsrätt och processrätt, särskilt frågor i gränslandet mot straffrätten.

Undervisningserfarenhet

Juristprogrammet (straffrätt och förmögenhetsrätt), domstolsväsendet, Polishögskolan

Handledning

Biträdande handledare till Miriam Ingeson och Annikka Björk

Externa uppdrag

Svensk representant i projektet "Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausübung in Deutschland und Europa" (WiSKoS), om industrispionage och företagshemligheter, Max Planck-institutet för straffrätt i Freiburg (2016-17)

Biträde till Blåljusutredningen i konkurrensfrågor (SOU 2018:2)

Expert i 2020 års förverkandeutredning (SOU 2021:100), därefter biträde till justitiedepartementet vid den fortsatta beredningen 2022-2024

Expert i straffreformutredningen (Ju 2023:14)

Ersättare i Svenska kyrkans överklagandenämnd (sedan 2022)

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning har hittills kretsat kring huvudsakligen tre teman: ekonomisk brottslighet, sanktionssystemet och de allmänna förutsättningarna för straffansvar, i synnerhet frågor om legalitet, orsakande och tillräknande. Min avhandling (Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt, 2020) behandlar frågor om civilrättens betydelse för tolkningen av förmögenhetsbrotten, i synnerhet 8 och 10 kap. BrB. Jag har tidigare publicerat en monografi om förverkande som särskild rättsverkan av brott (Förverkande av egendom, 2014).

För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om penningtvätt.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Other

Gustaf Almkvist

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin