Simon Pahnke

Researcher at Department of Medical Sciences; Haematology

Mobile phone:
+46 73 316 00 26
E-mail:
simon.pahnke@medsci.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ing 101, plan 4
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ing 100, plan 2
751 85 Uppsala

Physician at Department of Immunology, Genetics and Pathology; Clinical units; Clinical oncology

Mobile phone:
+46 73 316 00 26
E-mail:
simon.pahnke@igp.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101
751 85 Uppsala

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Simon Pahnke

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin