Olle Mårsäter

Senior Lecturer/Associate Professor at Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telephone:
+46 18 471 79 93
E-mail:
Olle.Marsater@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetslektor i folkrätt, JD

Studierektor grundläggande och avancerad nivå avseende:

 • Juristprogrammet 270 HP
 • Fakultetens juridiska kurser på Medfarm
 • Fakultetens juridiska kurser på Teknat
 • Master Programme in Investment Treaty Arbitration, 60 ECTS
 • Master Programme in International Tax Law and EU Tax Law, 60 ECTS
 • Joint Nordic Master Programme in Environmental Law, 120 ECTS
 • Lantmäteriprogrammet juridisk inriktning, 180 HP

Jur. kand. (1990)
Jur. dr.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

LinkedIn

Interna uppdrag

Studierektor grundläggande och avancerad nivå
* Juristprogrammet 270 HP

* Studierektor rörande juridiska fakultetens kurser på universitetets övriga utbildningar, bl.a. på vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Studierektor för följande program:
* Master Programme in Investment Treaty Arbitration, 60 ECTS
* Master Programme in Intellectual Property Law, 60 ECTS
* Master Programme in International Tax Law and EU Tax Law, 60 ECTS
* Joint Nordic Master Programme in Environmental Law, 120 ECTS
* Socionomprogrammet 210 HP, Campus Gotland
* Lantmäteriprogrammet juridisk inriktning, 180 HP

Kursföreståndare, Folkrättens humanitära dimension, - mänskliga rättigheter, humanitär rätt och internationell straffrätt

Medlem i Uppsala universitets mentorskollegium (2002 - )

Medlem i referensgruppen för Uppsala universitets mentorskollegium (2003 - )

Ledamot Bibliotekssamverkan S (2011 - )

Ledamot i HUM/SAM Samrådsgrupp om biblioteksundervisning (2012 - 2016)

Ledamot Arbetsgruppen för breddad rekrytering (2013 - 2015)

Tidigare uppdrag

Kursföreståndare, Terminskurs 6 33 hp (förvaltningsrätt och internaationell rätt), 2007 - 2011

Kursföreståndare, Mänskliga rättigheter, humanitär rätt och asylrätt, 2002 - 2015


Expert member, Fundamental Rights Agency Legal Expert Group, FRALEX (Swedish team), 2008 - 2009

Ansvarig för NOHA:s folkrättsmodul i Uppsala - NOHA International Law in Humanitarian Action - vilken ingår i NOHA Joint European Master's Programme in International Humanitarian Action, 2005-2011.
(NOHA Erasmus Mundus Master's Course) NOHA Uppsala http://www.teol.uu.se/noha/
NOHA (Nohanet) http://www.nohanet.org

Ledamot i HUM/SAM Samrådsgrupp om biblioteksundervisning (2012 - 2016)

Ledamot Arbetsgruppen för breddad rekrytering (2013 - 2015)


Ledamot i referensgruppen för det nationella ansvarsbiblioteket i juridik

Externa uppdrag

Sjöräddare, Sjöräddningssällskapet, SSRS Uppsala

Internationella erfarenheter

Fleratal forskningsvistelser i Genève, Heidelberg och Strasbourg

Rättegångsobservatör för Internationella Juristkommissionen i Mellanöstern.

Intresseområden och undervisningserfarenhet

Folkrätt och konstitutionell EU-rätt. Inom folkrätt särskilt områdena

 • Mänskliga rättigheter
 • Humanitär rätt
 • Traktaträtt
 • Internationella organisationer, inklusive samverkan mellan globala och regionala organisationer
 • Kollektiv säkerhet
 • Tviste- och konfliktlösning
 • Fredsbevarande operationer

Egen pågående forskning

Internationella organisationer

Aspekter av internationella organisationers betydelse inom folkrätten studeras i separata artiklar. (i) International law and the influence of International Organisations - from decentralisation towards centralisation? (ii) International Organisations and Post Conflict State Rebuilding.

Traktaträtt

 1. The Question of Impermissible Reservations Revisited in the light of the Convention on the Rights of the Child - Artikel rörande utvecklingen av synen på otillåtna reservationer dels på mellanstatligt plan, dels inom internationella organsiationer
 2. The New Treaty Generators - International Organizations, International Law and the question of verticalization - Inom traktaträtten studeras dels tilkomsten av internationella regleringar ur både ett historiskt och nutida perspektiv med särskild inriktning på inflytandet av (nya) aktörer, dels frågan om möjligheter att aktivt begränsa traktatsskyldigheter genom aktivt eller passivt handlande.
 3. Treaty interpretation - recent practice

Internationell Humanitär rätt

 1. Derogations in an expanding Grey Zone? Human Rights and International Humanitarian Law and the Humanitarian Dimension of Public International Law - Artikel rörande gråzonsproblematiken och derogation av mänskliga rättigheter
 2. Out of the Grey Zone - Contemporary views on derogations to Human Rights Treaties

Rule of Law och rättsstaten

 1. Rule of Law, conflict, and occupation. The application and protection of the concept of Rule of Law under International Humanitarian Law and Human Rights treaties - Artikel rörande skyddet av grundläggande rätsstatliga värden under konflikter och ockupation

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Reports

Other

Olle Mårsäter

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin