Klimat

Höjda temperaturer på jorden leder till smältande isar på Svalbard och nya sjukdomar i Sverige. För att hitta lösningar krävs flera olika perspektiv. Här samarbetar naturvetare, humanister och medicinare för att skapa en hållbar framtid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin