Ska tala med folk som sällan hörs i klimatfrågan

Metztli
Hernández García, Matias Menalled och Susann Baez Ullberg står och pratar med varandra i glasentrén på Engelska parken. 

Doktoranderna Metztli Hernández García och Matias Menalled ska studera hur människor påverkas av klimatförändringarnas i olika delar av Argentina. Här syns de med huvudhandledare Susann Baez Ullberg. Foto: Johanna Säll/BILDBYRÅN

Hur hanterar man klimatförändringarna i olika delar av världen? Sedan i höstas pågår projektet C-URGE där antropologer ska undersöka hur människor förhåller sig till den brådskande aspekten av den globala uppvärmningen.

Klimatförändringen talas ofta om i naturvetenskapliga termer. Det handlar om koldioxid, temperaturhöjning och smältande isar. Men den kommer också drabba oss människor som är en del av detta ekosystem. Och här krävs en annan typ av vetenskap.

− De bredare samhällsvetenskaperna och humaniora, särskilt antropologi, har förmågan att visa hur olika sociala grupper och människor påverkas av klimatförändringarna. Vi har också metoder att utforska hur de hanterar, engagerar sig och strävar efter förändring, säger Susann Baez Ullberg, docent i kulturantropologi vid Uppsala universitet.

Hon är en av de ledande forskarna i det EU-finansierade projektet C-URGE - Anthropology of Global Climate Urgency. Projektet går ut på att undersöka hur man i olika delar i världen förhåller sig till klimatförändringarna och det faktum att dessa förändringar sker så snabbt och att skyndsamma åtgärder krävs. Vad gör denna brådska med människor och vad betyder det för olika statliga och icke-statliga organisationer? C-URGE är ett samarbete mellan fyra universitet i Europa. För att genomföra själva forskningen har man vid varje lärosäte rekryterat doktorander från både europeiska och utomeuropeiska länder.

Uppsaladoktorander på fältarbete till Argentina

Argentinske Matias Menalled är en av doktoranderna som anställts vid Uppsala universitet. Han ska studera hur människor som jobbar med produktionen av ris och skogsbruk i nordöstra Argentina hanterar och förhåller sig till torka och vattenbrist. Hans doktorandkollega, Metztli Hernández Garcia från Mexico, ska i sin tur undersöka hur ursprungsbefolkningar i nordvästra Argentina påverkas av och engagerar sig i handel med utsläppsrätter.

Metztli står och tittar åt sidan. 

Metztli Hernández Garcia kommer åka till torrskogsområdet i Chaco och Formosa i norra Argentina. Här ska hon studera hur ursprungsbefolkningen och andra förhåller sig till handeln med utsläppsrätter. Foto: Johanna Säll/BILDBYRÅN

De båda doktoranderna kommer åka till orter i respektive region för att ägna sig åt klassiskt antropologiskt fältarbete så som att prata med olika aktörer och följa med i det dagliga arbetet under nio månaders tid.

Metztli Hernández Garcia ser fram emot att få kunskaper som hjälper henne att ge röst åt människor vars perspektiv sällan hörs.

− Jag hoppas kunna bli bättre på att förmedla olika perspektiv och åsikter och lära mig mer om lagstiftning och hur policies tas fram. På sikt vill jag hjälpa beslutsfattare att inleda en dialog med både experter och människor som befinner sig på fältet och, säger Metztli Hernández.

Matias Menalled tittar ut genom fönstret. 

Matias Menalled ska åka till våtmarkerna nordöstra Argentina för att studera hur människorna som jobbar inom risproduktion och skogsbruk förhåller sig till torka och vattenbrist. Foto: Johanna Säll/BILDBYRÅN

Andra kriser konkurrerar med klimatfrågan

De båda doktoranderna kom till Uppsala i höstas. Matias Menalled säger att han märkt av att klimatfrågan diskuteras här i ganska stor utsträckning, framförallt inom akademin. Han exemplifierar med vad han sett på universitetets intranät där tåg och zoom rekommenderas framför flyg och live-konferenser.

− I Argentina diskuteras klimatfrågor, men vi står även inför andra akuta utmaningar såsom politiska och ekonomiska kriser, fattigdom och matbrist. Även om det finns en stor oro för miljön har vi andra samhällsproblem som konkurrerar med klimatfrågan.

Susann Baez Ullberg som ägnat en stor del av sin karriär åt forskning i Argentina har noterat en annan skillnad mellan länderna.

− I Sverige är debatten mer fokuserad på individen. Vi ska sopsortera, köpa ekologisk mat och undvika att flyga. Det är inte så konstigt eftersom vi är ett så individualiserat samhälle. Vad man inte pratar om så mycket, förutom bland aktivister, är det strukturella ansvaret. Vad både politiken och företagen bör bidra med.

Sandra Gunnarsson

C-URGE - Anthropology of Global Climate Urgency

Nätverket består av Uppsala universitet, tre andra europeiska universitet och sex non-profit-organisationer. Totalt har man anställt tio doktorander som kommer forska på olika teman och geografiska platser i Argentina, Italien, Sri Lanka, Kenya, Kongo och Tyskland. Forskningsprojektet finansieras av EU.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin