Hur ställer vi om till ett fossilfritt samhälle?

Vindkraftverk - en allt vanligare syn när vi ställer om till fossilfritt.

För att vi ska nå klimatmålen behöver alla bidra. Alla från politiker till näringsliv och konsumenter måste fatta kloka och välavvägda beslut. Mycket görs, men varför går omställningen så långsamt? Och hur skapar vi förutsättningar för att vi målen i Parisavtalet ska kunna nås?

– Hoppet tycker jag ligger i att forskningen visar väldig tydligt att det här är myter eftersom vi kan skapa jobb och tillväxt med klimatomställning, vi kan stärka konkurrenskraften, vi kan få en bättre folkhälsa. De gröna näringarna är ju en tillväxtmotor för glesbygden och nu ser vi att klimatinriktad industri lokaliserar sig till norra Sverige, säger Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Vad han avskriver som myter är föreställningarna om att klimatomställningen är dyrt och dåligt för samhället. Forskningen pekar dock på motsatsen. Vanliga konsumenter kan spara pengar genom göra kloka val.

– En del säger att det miljömärkta är lite dyrare, men det dyraste av allt är ju kött och vi äter väldigt mycket mera kött nu än för bara 10-20 år sedan och om man drar ner lite på köttkonsumtionen eller mycket på köttkonsumtionen så sparar man väldigt mycket pengar och då blir resultatet att äta miljösmart är faktiskt billigare än motsatsen. Att åka miljösmart med kollektiva transportmedel eller att cykla eller gå, är mycket bättre för klimatet och för plånboken. Så det är en myt att miljöanpassning och omställning är något som är dyrt. Det är ju tvärtom någonting som man faktiskt även på kort sikt kan spara pengar på, säger Mikael Karlsson.

Porträtt Mikael Karlsson

Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledar-skap vid institutionen för geovetenskaper.Foto: Annica Hulth

Åsa Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin