Bakterier i blodet: ett hot mot äldres hjärnhälsa?

Epidemiologiska undersökningar av sammansättningen av bakterier i blodet för demensrisken.

  • Finansiär: Alzheimerfonden, Thureus stiftelse, Demensfonden, Geriatriska fonden, Region Uppsala

Det finns stöd för att bakterier och virus kan bidra till utvecklingen av Alzheimers sjukdom och annan demens. Man har hittat flera olika sorters bakterier i hjärnor från människor med demenssjukdom. Dessa bakterier har haft olika ursprung som luftvägar, tandkött och tarmar, men man har varit osäker på hur tidigt i sjukdomsprocessen som infektionen har startat. Samtidigt tyder allt mer forskningsresultat på att immunförsvaret fungerar felaktigt under utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Vi använder befintliga befolkningsmaterial för att undersöka förekomsten av bakterier i blod och hjärnor hos människor som flera år senare utvecklar demenssjukdomar och jämför med personer som förblir friska. Vi gör också en ny insamling av blod från personer med tidig Alzheimers sjukdom och friska kontroller. Genom att undersöka eventuella skillnader mellan de som blir sjuka och de som förblir friska kan man få en ledtråd till sjukdomens uppkomstmekanismer, vilket i förlängningen kan hjälpa oss att utveckla behandlingsalternativ. Vi tittar även på hur förekomst av bakterier varierar i olika grupper relaterat till livsstilsfaktorer, genuppsättning och sjukdomar, för att hitta särskilda riskgrupper som skulle kunna bli föremål för behandling längre fram.

Resultaten är tänkta att vägleda kommande studier med fokus på samspel mellan perifera infektioner och immunförsvaret vid uppkomst för neurodegenerativa sjukdomar, med målet att på sikt hitta mål för immun- eller antimikrobiell terapi mot neurodegenerativa sjukdomar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin