Healthy Ageing Initiative

Healthy Ageing Initiative (HAI) började som en hälsoundersökning för 70-åringar i Umeå kommun men utvecklades snabbt till en interventionsstudie.

Idag har närmare 7000 70-åringar fått interventionen med fokus på ökad fysisk aktivitet, bättre kost och viktnedgång för de som var överviktiga. Syftet var att minska våra vanliga folksjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Resultaten från kohorten används nu för att söka riskfaktorer för både vanliga och mer ovanliga sjukdomar. Dessutom är syftet att göra en så kallade genome wide association screening hos alla deltagare för att med hjälp av både genetiska markörer och andra riskfaktorer som samlats in vid hälsoundersökningarna bättre kunna förebygga sjukdom genom så kallad precisionsmedicin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin