Språkverkstaden

Språkverkstaden är en resurs för att utveckla studenters och doktoranders akademiska språk. Vi erbjuder individuell handledning och föreläsningar i akademiskt skrivande och muntliga presentationer på svenska och engelska, samt studie- och lästeknik.

Våra tjänster är gratis och tillgängliga för alla studenter på grundnivå och avancerad nivå samt för doktorander vid Uppsala universitet. Universitetsanställda kan också boka en föreläsning eller skrivstuga med Språkverkstaden.

Du som har läs- och skrivsvårigheter eller utökat behov av stöd i skrivande, läsande och studieteknik kan få särskild hjälp av Språkverkstaden.

Språkverkstaden har sommarstängt

Språkverkstaden är stängd under sommaren och öppnar 26 augusti.

Presentation av Språkverkstaden

Kurser i svenska och engelska

Vill du gå en kurs för att utveckla ditt språk? Institutionen för nordiska språk och Engelska institutionen erbjuder kurser i svenska respektive engelska.

Svenska

Svenska som andraspråk

Svenska för utländska studerande

Engelska

Dessutom anordnar Språkverkstaden kurser i engelska för internationella studenter (endast på engelska).

Kontakt

Johanna McElwee, studierektor, 018-471 68 91

Karin Eklund Åhm, administratör, 018-471 12 88

uppsala@sprakverkstaden.uu.se

Uppsala: Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, hus 16, rum 16-0015

Visby: Campus Gotland, E-huset, Almedalsbiblioteket, rum E32

Föreläsningar på förfrågan

Om du som universitetsanställd vill att Språkverkstaden kommer och föreläser på en kurs eller ett program, läs mer på Språkverkstadens sidor för medarbetare och skicka en bokningsförfrågan!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin