Aktivitetsmätning med germaniumdetektor

Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov.

Kursdatum: Nya kursdatum anslås här när de finns beslutade. Det går bra att anmäla sitt intresse via länken till höger.

Plats: Kursen genomförs på plats i Uppsala, Ångströmlaboratoriet.

Kursens omfattning: Kursen, som går under en vecka, behandlar gammaspektroskopi med germaniumdetektorer och ges normalt en gång per år eller efter behov.

Målgrupp:

 • Personal inom labb/mätteknik med behov av att förbättra sin generella förståelse för radioaktivitet och joniserande strålning, aktivitetsmätningar, och praktisk gammaspektroskopi.
 • Du som arbetar med, eller ska arbeta med germaniumdetektorer för aktivitetsmätningar.

Avgift: För icke-avtalskund 29 000 kr exkl. moms per deltagare.

Övrig information: Minst fyra deltagare behövs för att kursen ska genomföras. Av praktiska skäl kan maximalt åtta deltagare gå kursen.

Anmälningsvillkor/återbud

Kontakt

Kursinnehåll: Kursansvarig, Erik Andersson Sundén (profilsida), forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik.

Anmälan och administrativa frågor: Lena Sundberg (profilsida), projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning.

Om kursen

Kursen behandlar gammaspektroskopi med germaniumdetektorer. Kursen ger grundläggande förståelse av gammastrålnings växelverkan med germanium, mättekniken samt praktiska laborativa färdigheter. Ambitionen är att kursdeltagarna inte bara ska kunna genomföra en mätning, utan även kunna utföra felsökning på utrustningen.

Förkunskaper

Du har antingen påbörjat arbete vid din organisation med strålningmätning eller spektroskopi, eller har fallenhet för bakgrund inom naturvetenskap/teknik för att kunna börja med detta.

Kursinnehåll

 • Källor till gammastrålning
 • Gammastrålnings växelverkan
 • Statistik och mätnoggrannhet
 • Energiupplösning, detektionseffektivitet, dödtid
 • Halvledardetektorer, Germaniumdetektorer
 • Experimentella gammaspektra
 • Pulsbehandling
 • Elektronik och mångkanalsanalysatorn
 • Pileup
 • Digitala system för datainsamling
 • Digital pulsbehandling
 • Bakgrund, skärmning och lågaktivitetsmätning
 • Laborationer

Pedagogiskt upplägg

Kursen omfattar föreläsningar och laborationer. Då många deltagare har egen erfarenhet av olika typer av aktivitetsmätningar brukar erfarenhetsöverföringen och diskussionerna som uppstår i samband med föreläsningarna ofta vara mycket givande.

Examination

Närvaro och aktivt deltagande krävs på kursen för examination

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin