Strålskydd repetition, FS2

Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov.

Kursdatum: Nya kursdatum anslås här när de finns beslutade. Det går bra att redan nu anmäla sitt intresse via länken "Intresseanmälan".

Kursens omfattning: Kursen omfattar en veckas undervisning samt en veckas självstudier.

Målgrupp: Kursen Strålskydd repetition, FS2 riktar sig till strålskyddsingenjörer och strålskyddstekniker som genomgått sin utbildning motsvarande kursen Fördjupad strålskyddsutbildning, FS1 för mer än fem år sedan.

Avgift: För icke-avtalskund 25 000 kr exkl. moms per deltagare.

Anmälningsvillkor/återbud

En geigermätare framför en skylt med radioaktivitetssymbol.

Kontakt

Kursinnehåll: Kursansvarig, Robert Frost (profilsida) forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

Anmälan och administrativa frågor: Lena Sundberg (profilsida), projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning.

Om kursen

Målet med kursen är att ge kursdeltagarna repetition och uppdatering av de teoretiska kunskaper som krävs för att kunna bedriva kategori A-strålskyddsarbete enligt följande: Kort- och långsiktigt kunna bedöma, förbereda, planera, genomföra, leda, följa upp och dokumentera verksamheten ur strålskyddsperspektiv.

Förkunskaper

Tidigare genomgått utbildning motsvarande kursen Fördjupad strålskyddsutbildning, FS1

Kursinnehåll

Kursen ger repetition och utveckling av de kunskaper som behövs för att kunna bedriva ett gott strålskyddsarbete.

FS2-kursen ges delvis i samläsning med kursen Fördjupad strålskyddsutbildning, FS1

Examination

Närvaro och aktivt deltagande krävs på kursen för examination

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin