Kostvetarprogram

180 hp

Studieplan, SKV1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SKV1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 oktober 2011
Diarienummer
SAMFAK 2011/121 Doss 3:1:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Valbara kurser:

Termin 5 alt. 1

Termin 5 alt. 2

Termin 5 alt. 3

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin