Sociologiprogrammet

180 hp

Studieplan, SSC1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSC1K
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 december 2020
Diarienummer
SAMFAK 2019/95 Doss: 3:2:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Utlandsstudier eller breddningskurser exempelvis någon av följande:

Ekonomisk historia A, 30 högskolepoäng. Kurspaket bestående av följande kurser:

Termin 5

Utlandsstudier, praktik eller specialiseringskurser, exempelvis någon av följande:

Religionssociologi:

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin