Litteratursociologi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LV228

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Hur påverkas litteraturen av samhället, och hur påverkar samhället litteraturen? På denna kurs får du lära dig om hur den västerländska litteraturens materiella villkor har förändrats genom tiderna och hur dessa villkor har påverkat hur litteratur skapas, förmedlas och läses. Du får bekanta dig med modeller som kan användas för att analysera bokmarknaden och "den litterära processen", liksom olika textanalytiska metoder med sociologisk inriktning. Kursen ger dig också verktyg för en fördjupad litteraturteoretisk självreflexion genom aspekter på klass, etnicitet, genus och kanonformering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin