Introduktionskurs i religionsvetenskap

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5RT000

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vilken roll har religionerna spelat i historien och vilken roll spelar de i dag? Hur kan man tolka religiösa texter? Hur kan människors värderingar och trosföreställningar studeras och bearbetas? I introduktionskursen i religionsvetenskap får du inte bara läsa om olika religioner i dåtid och nutid. Du får också en introduktion till olika sekulära livsåskådningar och en bred överblick över olika inriktningar, perspektiv och metoder för att studera religion.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är nätbaserad och genomförs i en lärplattform. Kursen kräver aktivt och regelbundet deltagande i seminarier och examination. Dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin