Utbildningssociologi A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 4UK045

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en orientering till de vetenskapliga traditioner som ligger till grund för utbildningssociologi. Den behandlar också det svenska utbildningssystemets utveckling och aktuella struktur i ett internationellt perspektiv. Sociala gruppers utbildningsstrategier samt sambanden mellan utbildningssystemets förändringar och samhällsutvecklingen i övrigt behandlas också.

Kursen består av fyra delkurser:

  • Utbildningssociologins grunder 7,5 hp
  • Sociala gruppers utbildningsstrategier, 7,5 hp
  • Utbildningssystemens framväxt och struktur, 7,5 hp
  • Utbildning och samhällsförändring, 7,5 hp

Distanskursens upplägg: Undervisningen sker nätbaserat i flera olika former: föreläsningar, seminarier, enskilda inlämningsuppgifter, diskussionsforum och chattseminarier. Samtliga seminarier är obligatoriska. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs för att kunna följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin