Etnologi A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5EE105

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till etnologi och folkloristik med en bred översikt över vad etnologi är och vad etnologer gör. Du får kunskaper om sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i det förindustriella och moderna Sverige och Europa. Genom övningar lär du dig att tolka och analysera kulturella mönster, identiteter och konflikter, i samtiden och utifrån historiska och transnationella perspektiv. I egna undersökningar lär du dig att reflexivt använda kulturanalytiska teorier och metoder. Du kommer här att behandla teman som kultur, ritual, folklore, berättande, genus, klass, sexualitet, etnicitet samt flykt, migration och föreställningar om ras. Även etnologins och folkloristikens vetenskapshistoria och olika källmaterial behandlas.

Kursen kan läsas på två sätt: på campus eller distans. Den omfattar fyra delkurser om 7,5 hp vardera.

  • Etnologi och folkloristik - en introduktion
  • Samhällsomvandling och social organisation: livsformer och kulturell identitet
  • Föreställningsvärldar: tro, magi och ritual
  • Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och kulturella livsmönster

Etnologer är efterfrågade på arbetsmarknaden. De som läst hos oss arbetar i många olika yrken: i media, på muséer, som konsulter, lärare, forskare, administratörer och med mycket annat.

Distanskursens upplägg: Kursen använder Uppsala universitets lärplattform Studium och videokonferensverktyget Zoom. Undervisningen består av föreläsningar via videolänk samt chatt. Lärarstöd sker via e-post, diskussionsforum, chattar, etc. Kursen har inga fysiska träffar.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin