Etnologi A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5EE105

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till etnologi och folkloristik med en bred översikt över vad etnologi är och vad etnologer gör. Du får kunskaper om sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i det förindustriella och moderna Sverige och Europa. Genom övningar lär du dig att tolka och analysera kulturella mönster, identiteter och konflikter, i samtiden och utifrån historiska och transnationella perspektiv. I egna undersökningar lär du dig att reflexivt använda kulturanalytiska teorier och metoder. Du kommer här att behandla teman som kultur, ritual, folklore, berättande, genus, klass, sexualitet, etnicitet samt flykt, migration och föreställningar om ras. Även etnologins och folkloristikens vetenskapshistoria och olika källmaterial behandlas.

Kursen ges i två varianter: den ena innebär campusundervisning och den andra ges på distans genom nätbaserad undervisning. Campusvarianten är något mer inriktad på frågor om hur kulturer formas av sociala och ekonomiska omständigheter. Det nätburna kursalternativet har en motsvarande profilering mot kulturarv och hur platser och regioner påverkas i en allt mer globaliserad värld, bland annat i förhållande till besöks- och upplevelseindustrin.

Om du väljer att studera på distans genom nätburen undervisning läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

  1. Etnologi och folkloristik - en introduktion
  2. Samhällsomvandling och social organisation: nationsbygge och kulturell identitet
  3. Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst
  4. Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism

Om du väljer att studera vid på Campus Engelska parken i Uppsala läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

  1. Etnologi och folkloristik - en introduktion
  2. Samhällsomvandling och social organisation: försörjning och livsformer
  3. Föreställningsvärldar: tro och ritual
  4. Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet

Etnologer är efterfrågade på arbetsmarknaden. De som läst hos oss arbetar i många olika yrken: i media, på muséer, som konsulter, lärare, forskare, administratörer och med mycket annat.

Uppläggning för distanskurs: På distans har kursen obligatoriska chattar två gånger i veckan. Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin