Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 hp

Studieplan, TBY1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TBY1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Kurser som inte är obligatoriska kallas för valbara. Det är obligatoriskt att läsa minst 20 hp av de valbara kurserna i årskurs 3 (hit räknas inte s k tillvalskurser).

Period 1

1TE743 Industriell ekonomi kan läsas i valfri period.

Tillvalskurser period 1

Period 2

Tillvalskurser period 2

1TE403 och 1TE447 passar för en studieinriktning mot konstruktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE438 och 5KV779 passar för en studieinriktning mot förvaltning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE687, 2JS905 och 1TG245 passar för en studieinriktning mot ledning och samordning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE687 kan även läsas annan period, men då är inte schemaläggning samordnad med övriga kurser.

5KV779 ges både i Uppsala och Visby.

Termin 6

Period 3

Tillvalskurser period 3

Period 4

1TE403 och 1TE447 passar för en studieinriktning mot konstruktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE438 och 5KV779 passar för en studieinriktning mot förvaltning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE687, 2JS905 och 1TG245 passar för en studieinriktning mot ledning och samordning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TE687 kan även läsas annan period, men då är inte schemaläggning samordnad med övriga kurser.

5KV779 ges både i Uppsala och Visby.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin