Hydrologi och vattenresursförvaltning

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1HY141

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

För att vi ska kunna hantera våra begränsade vattenresurser på ett uthålligt sätt måste vi förstå processerna i vattnets kretslopp i naturen och hur de påverkas av människan. I denna kurs ges en introduktion till hydrologin. Med avrinningsområdet som utgångspunkt studeras de viktigaste komponenterna i vattnets kretslopp. Grundläggande metoder för att mäta och beräkna dessa komponenter behandlas och tillämpas, bland annat genom egna fältundersökningar. Utgående från fallstudier diskuteras metoder för vattenförvaltning i avrinningsområdet och hur olika aktörer kan samverka för att upprätta en förvaltningsplan för vatten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin