Masterprogram i fysik – Meteorologi

120 hp

Studieplan, TFY2M, METE

Kod
TFY2M
Inriktningskod
METE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1 och 2 ges inte läsåret 2024/2025

Termin 3

Period 1

Period 2

Alternativt:

Kursen 1ME414 ges bara på svenska.

Termin 4

Period 3

Period 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin