Masterprogram i kemi – Kemi, allmän inriktning

120 hp

Studieplan, TKE2M, KEAL

Kod
TKE2M
Inriktningskod
KEAL
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2012
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin