Matilda Frick

Researcher at Department of Medical Sciences; Child and Adolescent Psychiatry

E-mail:
matilda.frick@neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Short presentation

My research concerns self-regulation and its' relation to ADHD and typical development. Since January 2020 I am doing my post-doc, studying aquisition and extinction of fear across the lifespan, to understand the increase of anxiety during adolescence. In a project together with King’s College I aim to study how context affects regulation in children, to better understand why some present self-regulatory deficits in one context only, while others have deficits in several contexts.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning rör olika aspekter av självreglering, t ex hur miljön (t ex olika aspekter av föräldraskap) och egenskaper hos barnet påverkar utvecklingen av både emotionsreglering och kognitiv reglering över tid. Jag är också intresserad av ADHD och dess tidiga utveckling. Jag är sedan 2019 doktor i psykologi och legitimerad psykolog sedan 2007. Sedan januari 2020 gör jag min post-doc knuten till avdelningen för Emotionspsykologi, finansierad av ett stipendium från The Sasakawa Young Leader's Fellowship Fund. Där studerar jag inlärning och utsläckning av rädslor i ett livsperspektiv. Syftet är att försöka förstå varför ångestnivåerna är förhöjda hos tonåringar, och mer specifikt hur hjärnans utveckling samt olika självregleringsförmågor påverkar uttryck av oro/ångest. I ett samarbetsprojekt med King’s College avser jag också studera hur kontext påverkar uttryck av barns reglering för att förstå varför vissa barn uppvisar regleringssvårigheter i bara en miljö, medan vissa uppvisar svårigheter i flera miljöer, så som både i skolan och i hemmet.

Jag undervisar också på 20 %, främst inom utredningsmetodik och utvecklingspsykologi.

Utbildning/kurser/övrigt

Post-doc påbörjat 2020

Doktorsexamen 2019

Doktorandutbildningen påbörjad 2013

Arbete som psykolog inom elevhälsan 2009-2013

Arbete som psykolog inom vuxenpsykiatrin 2006-2009

Psykologexamen 2006

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Conferences

Other

Matilda Frick

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin