Matilda Frick

Kort presentation

Min forskning rör i huvudsak olika aspekter av ADHD. I pågående studier studerar vi förmågan till emotionsreglering hos tonåringar med ADHD samt utfallet av olika sätt att utreda ADHD. Jag är intresserad av hela livsspannet och frågor såsom utveckling av självreglering under barndomen liksom sömn, stress och mobbing under tonåren. I andra projekt studerar vi kognitiv utveckling vid kraniosynostos, en utvecklingsavvikelse i hjärnan.

Biografi

Min forskning rör olika aspekter av självreglering, t ex hur miljön (t ex olika aspekter av föräldraskap) och egenskaper hos barnet påverkar utvecklingen av både emotionsreglering och kognitiv reglering över tid. Jag är också intresserad av ADHD och dess tidiga utveckling. Jag är sedan 2019 doktor i psykologi och legitimerad psykolog sedan 2007. Sedan januari 2020 gör jag min post-doc knuten till avdelningen för Emotionspsykologi, finansierad av ett stipendium från The Sasakawa Young Leader's Fellowship Fund. Där studerar jag inlärning och utsläckning av rädslor i ett livsperspektiv. Syftet är att försöka förstå varför ångestnivåerna är förhöjda hos tonåringar, och mer specifikt hur hjärnans utveckling samt olika självregleringsförmågor påverkar uttryck av oro/ångest. I ett samarbetsprojekt med King’s College avser jag också studera hur kontext påverkar uttryck av barns reglering för att förstå varför vissa barn uppvisar regleringssvårigheter i bara en miljö, medan vissa uppvisar svårigheter i flera miljöer, så som både i skolan och i hemmet.

Jag undervisar också på 20 %, främst inom utredningsmetodik och utvecklingspsykologi.

Utbildning/kurser/övrigt

Post-doc påbörjat 2020

Doktorsexamen 2019

Doktorandutbildningen påbörjad 2013

Arbete som psykolog inom elevhälsan 2009-2013

Arbete som psykolog inom vuxenpsykiatrin 2006-2009

Psykologexamen 2006

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Övrigt

Matilda Frick

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin