Karin Staxäng

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Bistår kunder inom biologiska/medicinska fältet. Utför preparering och bildtagning av prover för elektronmikroskopisk analys.

Vänligen se BioVis hemsida för vidare information om tekniker, pris- och kontaktuppgifter:

https://www.biovis.uu.se/

Keywords

  • biovis
  • elektronmikroskopi
  • em
  • exosomer
  • immunoguld
  • negative staining
  • tem
  • transmissionselektronmikroskop

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Tidigare arbetat på Klinisk Patologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Karin Staxäng

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin