Mario Oliveira Sanca

Research Assistant at Department of Medical Sciences; Occupational and Environmental Medicine

E-mail:
mario.sanca@medsci.uu.se
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postal address:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin