Yash Pardasani

PhD student at Institutionen för organismbiologi; Systematisk biologi

E-mail:
yash.pardasani@ebc.uu.se
Visiting address:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postal address:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin