Ulf Jonsson

Associate professor at Department of Medical Sciences; Child and Adolescent Psychiatry

E-mail:
ulf.jonsson@neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Legitimerad psykolog och docent i barn- och ungdomspsykiatrisk forskning.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är legitimerad psykolog och docent i barn- och ungdomspsykiatrisk forskning. Min avhandling från 2011 byggde på en longitudinell studie av tonårsdepression och dess långsiktiga sociala och hälsorelaterade följder. Därefter har jag handlett flera doktorander inom ramen för samma studie, som fått namnet Uppsala Longitudinal Adolescent Depression Study (ULADS). År 2014 blev jag docent vid Uppsala universitet, där jag idag är ansvarig forskare för ULADS. Under åren 2011 till 2017 var jag anställd vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen, och har som projektledare och sakkunnig arbetat med ett flertal av myndigheternas HTA-rapporter och nationella riktlinjer inom psykiatriområdet. För närvarande är jag anställd inom Region Stockholm, där jag fördelar min tid mellan kliniska forskningsprojekt, handledning av doktorander och studenter, samt mitt uppdrag som FoU-koordinator för barn- och ungdomspsykiatrin i regionen.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Conferences

Ulf Jonsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin