Djurförsök vid Uppsala universitet

Djurförsök kan användas i vetenskapligt syfte när det inte finns andra metoder att vinna ny kunskap. All djurförsöksverksamhet omfattas av ett strikt regelverk.

Djurförsök.info

Webbplats med fakta om djurförsök inom forskning. Information om vilka regler som gäller, om djuren och etiken kring djurförsök och om metoder som förfinar, minskar eller ersätter djurförsök. Här finns även ett utbildningsmateriel som riktar sig till skolor.

Åtta svenska universitet tillsammans med Vetenskapsrådet står bakom sajten.

Zebrafiskar i blått vatten.

Varför djurförsök?

Det är av hälso- och etiska skäl förbjudet att utföra försök direkt på människor och försöksdjur används därför som en modell för hur människokroppen fungerar. Vid Uppsala universitet görs djurförsök till exempel för att undersöka hur sjukdomar uppstår och hur de kan behandlas, hur kemikalier påverkar naturen och hur vi kan skydda vår miljö.

Vi strävar ständigt efter att hitta alternativa metoder som förfinar, minskar behovet av eller helt ersätter djurförsök.

Vad gör vi med djuren?

Försök med djur görs under en begränsad tid. Under försöksperioden är det vanligt att bland annat ta blodprov eller att djuret ges ett visst ämne eller läkemedel.

Alla försök planeras noga så att de ska vara så skonsamma som möjligt för djuren. När försöken genomförs kontrolleras hur djuren mår och att deras lidande är minimalt. Det kan handla om att ge smärtlindring eller att avbryta försöket med vissa djur.

Där det är möjligt anpassas djurens levnadsmiljö till deras behov av att kunna utföra naturliga beteenden. Det innebär exempelvis möjligheter för möss att bygga bon och klättra eller för fiskar att gömma sig och undersöka sin miljö.

Vilka djur används?

Zebrafisk och mus är de vanligast förekommande försöksdjuren i forskning vid Uppsala universitet. Exempel på andra djurslag som används i mindre omfattning är råtta, hönsfåglar, groda, olika typer av fiskar samt gris.

En ny zebrafiskanläggning vid Uppsala universitet

Under 2023 har en av Europas mest moderna zebrafiskanläggningar invigts vid Uppsala universitet. I den nya anläggningen har forskarna tillgång till de senaste tekniska lösningarna som optimerar miljön både för fiskarna, personalen och för forskningen.

Att forska med hjälp av zebrafisk har många fördelar. Fiskens korta generationstid samt att den är enkel att modifiera är bara några exempel. Att i högre utsträckning kunna ersätta till exempel möss med zebrafisk är positivt även ur ett etiskt perspektiv.

Etisk prövning och riktlinjer

Alla djurförsök har godkänts i förväg av den regionala djurförsöksetiska nämnden. Nämnden bedömer om nyttan av försöket uppväger lidandet som djuren förväntas uppleva.

I Uppsala universitetets policy för djurförsök finns detaljerad information om universitets syn på användningen av försöksdjur i forskning och utbildning.

Kontakt

Vid Uppsala universitet finns ett centrum som arbetar med att utveckla och förbättra försöksdjursverksamheten. Centrumet leds av en styrelse och en centrumchef. Vid centrumet finns flera djuravdelningar, ett kansli med funktioner för exempelvis teknik, föreståndare, försöksdjursveterinärer och administration. Det finns även ett djurskyddsorgan som ger råd i försöksdjursfrågor.

Policyfrågor om universitets djurförsök besvaras av vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Frågor om anläggningsdrift och service, kontakta Centre for In Vivo, CFVUU, kontakt-cfv@uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin