European Spallation Source (ESS)

European Spallation Source (ESS) är under uppbyggnad och kommer att bli en europeisk tvärvetenskaplig forskningsanläggning för neutronspridning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark är värdländer för ESS. Vid ESS kommer forskare att genomföra studier av olika typer av material på atom- och molekylnivå, samt processer relaterade till materialen. De kan undersöka den molekylära strukturen i ett material, som i sin tur är direkt kopplad till de fysiska eller kemiska egenskaperna. Områden som medicin och hälsa, klimat och transport, energi och miljö, samt livsmedel och kulturarv kommer att kunna dra nytta av anläggningen. Byggnationen av anläggningen startades i september 2014 och ESS beräknas öppna för användare år 2025.

Vid Uppsala universitet finns Centrum för neutronspridning som verkar för samarbete i utvecklandet och användandet, inom samtliga av universitetets forskningsområden, av neutronspridning.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

European Spallation Source (ESS):s webbplats (på engelska)

Centrum för neutronspridnings webbplats (på engelska)

Kontakt vid Uppsala universitet

Martin Sahlberg, professor vid institutionen för kemi - Ångström.

Exteriörbild på forskningsanläggningen European Spallation Source.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin