Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC)

Fältstationen Östergarnsholm är öppen för forskare som vill utföra mätningar med sina egna instrument. Foto: Stefan Osterwalder

Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) är en distribuerad europeisk infrastruktur med ett nätverk av fältstationer som mäter koldioxidflöden och andra parametrar som är centrala för växthusgaser över hav och land. ICOS drivs sedan 2015 som en ERIC (European Research Infrastructure Consortium), en särskild organisationsform för europeiska forskningsinfrastrukturer. Sverige är värd för den europeiska portalfunktionen, ICOS Carbon Portal, som lagrar och levererar öppet tillgänglig och kvalitetskontrollerad observationsdata för hela ICOS-ERIC. Sverige deltar genom noden Integrated Carbon Observation SystemI (COS Sverige).

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Anna Rutgersson, professor vid institutionen för geovetenskaper.

Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC):s webbplats

Relaterad information

Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) Carbon Portal

Om Integrated Carbon Observation System (ICOS) Sverige – Sveriges nod inom ICOS-ERIC

Anna Rutgersson

Professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Meteorologi

Senast uppdaterad: 2022-05-13