ISIS Neutron and Muon Source

Illustration av en molekyl
Foto/Bild: Matton

ISIS Neutron and Muon Source är en internationell anläggning för neutronspridning för forskning inom bland annat geovetenskaper, materialvetenskaper, kemi och biologi. Sverige har varit medlem sedan 2015 och deltar i två av anläggningens instrumentutvecklingsprojekt: diffraktometrarna Polaris och HRPD. 

Vid Uppsala universitet finns Centrum för neutronspridning som verkar för samarbete i utvecklandet och användandet, inom samtliga av universitetets forskningsområden, av neutronspridning.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktpersoner vid Uppsala universitet är Martin Sahlberg, professor vid institutionen för kemi - Ångström och Paul Henry, gästprofessor vid institutionen för kemi - Ångström

ISIS Neutron and Muon Source:s webbplats

Relaterad information

Centrum för neutronspridnings webbplats

Martin Sahlberg

Professor vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

Senast uppdaterad: 2022-05-13