Alvin

Alvin är en portal för publicering och långtidsbevarande av digitaliserat kulturarvsmaterial från biblioteks- arkiv- och museisamlingar. Alvins medlemmar registrerar och laddar upp digitaliserat material som användare över hela världen kan söka upp, studera och ladda ner.

I portalen finns arkiv, böcker, handskrifter, bilder, kartor, föremål, musikalier, video, ljudfiler och ytterligare några olika typer av material. Det mesta av innehållet är öppet tillgängligt och fritt från kända upphovsrättsbegränsningar enligt Public Domain Mark.

Metadata i Alvin lagras i ett internt format. Syftet är att kunna beskriva olika typer av resurser i ett och samma system. Beskrivande element är baserade på internationella standarder för arkiv och bibliotek. I motsats till traditionella bibliotekssystem är Alvin konstruerat för att stödja konceptet länkad data. Alla samlingar, fysiska volymer, utgåvor, individuella texter, personer och så vidare kan beskrivas som olika komponenter som kan länkas till alla andra komponenter i systemet, antingen i hierarkiska eller parallella relationer.

Man kan utifrån länka till Alvins poster med hjälp av permanenta länkar som är tillgängliga på varje postsida. De flesta bilder i Alvin är högupplösta och nedladdningsbara Tiff-filer. Tumnaglar finns i Jpeg-format. Via en särskild bildvisare är det möjligt att zooma in och ut i filerna och navigera mellan dem. Maskinell tillgänglighet till materialet möjliggörs genom K-samsöks API.

Alvin har utvecklats vid Uppsala universitetsbibliotek och leds av ett konsortium bestående av universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg. Utöver dessa finns (2021) ett femtontal medlemmar och ytterligare drygt 15 institutioner som publicerat material i Alvin, totalt 30 organisationer.

Relaterad information

Webbportalen Alvin

Kontakt

Lars Burman, överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket.

Person som fotar av sidor i en gammal bok. En kamera och datorskärm syns på bilden. 

Foto: Magnus Hjalmarsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin