Science for life Laboratory (SciLifeLab)

Science for life Laboratory (SciLifeLab) är en nationell forskningsinfrastruktur som tillhandahåller state-of-the-art teknologier och expertis inom livsvetenskaperna. SciLifeLab är uppbyggt av plattformar inom ett brett spektrum av tekniker bland annat -omiks, avbildning, kemisk biologi, diagnostikutveckling och läkemedelsutveckling. SciLifeLabs datacenter tillhandahåller IT- och datahanteringstjänster till de dataproducerande plattformarna. Sedan 2020 driver också SciLifeLab den nationella Covid-19-dataportalen.

Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet är värduniversitet för SciLifeLab och noder finns vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Staffan Svärd, vetenskaplig direktör vid SciLifeLab. 

SciLifeLab Uppsala - SciLifeLabs webbplats (på engelska)

Staffan Svärd

Professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Mikrobiologi och immunologi

Senast uppdaterad: 2023-03-24