Digital humaniora

Det pågående teknikskiftet med digitalisering och artificiell intelligens (AI) kommer att innebära stora möjligheter och men också medföra förändringar både för samhället i stort och för enskilda individer och beteenden. Hur förändras arbetsmarknaden när robotar tar över arbeten? Hur kommer artificiell intelligens att påverka demokrati, mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter? Vad innebär den framväxande tekniken av ansikts- och röstigenkänning för människors integritet och säkerhet? Och hur förändras forskningen inom humaniora när man tar hjälp av artificiell intelligens? Det är frågor som söker svar och som kräver att forskare inom teknikutveckling möter forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Det behövs mer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap för att säkerställa att AI och autonoma system kommer till nytta för människan. Mer kunskap behövs om hur den tekniska utvecklingen och dess konsekvenser påverkar och interagerar med människors värderingar och etiska principer i samhället.

Optisk fiber som lyser i grönt, blått och lila.

Exempel på pågående forskning

Exempel på centrum, projekt, nätverk och verktyg

Centrum för digital humaniora Uppsala

Centrum för digital humaniora Uppsala är ett forskningscentrum för digital humaniora positionerat i skärningspunkten mellan humaniora och informationsteknologisk forskning. Centrumet vid Uppsala universitet.

Centrum för digital humaniora Uppsala

WASP-HS

WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, är ett tioårigt program finansierat av Wallenbergstiftelserna. Syftet är excellent forskning och ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system inom humaniora och samhällsvetenskap.

WASP-HS webbplats (på engelska)

Runor – digital forskningsplattform

Runor är en ny digital forskningsplattform som ska tillgängliggöra ungefär 7000 inskrifter med rapporter och bilder från olika databaser, institutioner och samlingar. Plattformen ger tillgång till alla kända runinskrifter runt om i världen. Syftet med tjänsten är att förenkla så att man ska kunna forska på befintligt runmaterial digitalt, var man än befinner sig i världen.

Runor (digital söktjänst)

Alvin – Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial från svenska kulturarvsinstitutioner, men också en katalog över material som ännu inte hunnit digitaliseras.

Alvin

Norse World – databas för forskning om medeltida omvärldsuppfattningar

Nu blir det möjligt att forska om omvärldsuppfattningar och rumslighet i medeltida svensk och dansk litteratur. Forskningsinfrastrukturen Norse World är en digital tvärvetenskaplig resurs som vänder sig till bland annat forskare inom en lång rad discipliner såsom filologi, historia, litteraturvetenskap och digital humaniora. Forskningen är fritt tillgänglig för både forskare och allmänhet.

Norse world (på engelska)

Projektet Nyhetsvärderaren

Nyhetsvärderaren är ett verktyg som lär ut en evidensbaserad metod för källkritik på nätet. Verktyget kan användas av lärare och kursledare för att undervisa om källkritik, men också av alla som på egen hand vill träna upp sin källkritiska förmåga. Flera år av forskning och utveckling ligger bakom verktyget, som är gratis att använda.

Nyhetsvärderaren

Existentiella mediestudier

BioMe: Existential challenges and ethical imperatives of biometric AI in everyday lifeworlds är ett projekt som handlar om vad det innebär att vara människa i en digital tidsålder, när allt mer automatiseras i samhället.

BioMe: Existential challenges and ethical imperatives of biometric AI in everyday lifeworlds

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin