Energieffektivisering och negativa utsläpp

Att använda den energi vi har mer effektivt är minst lika viktigt som att öka den fossilfria energitillförseln. Statistik från Energimyndigheten visar att 40 procent av den totala mängden energi som Sverige använder går till industrin, 40 procent till bostäder och service och 20 procent till transporter. En tredjedel av denna energi är elburen och resten tillförs via fjärrvärme eller direkt från fossila bränslen och biobränslen. Uppsala universitet bedriver forskning som rör negativa utsläpp men också energieffektivisering inom byggd miljö och industri.

Statistik över energiläget i Sverige på Energimyndighetens webbplats

Senast uppdaterad: 2021-09-16