Vågkraft

Forskningen inom vågkraft rör allt från elsystem och generatorer, till hydrodynamikmodellering och miljöaspekter av vågkraftsparker. Universitetet har en särskild forskningsanläggning för vågkraftsforskningen i Lysekil på västkusten. Forskningen rör också det område som kallas Ocean Energy, där vågkraft kombineras med tidvattenkraft och havsbaserad vindkraft.

Om vågkraft på institutionen för elektrotekniks webbplats

Om Ocean Energy Scale-up Alliance (OESA) på institutionen för elektrotekniks webbplats (på engelska)

En stor våg i närbild.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin