Vattenkraft

Uppsala universitets forskning inom vattenkraft är fokuserad kring att förstå och utveckla gamla vattenkraftsgeneratorer. Man undersöker bland annat hur generatorerna interagerar med elnätet för att klara en avreglerad elmarknad med ökad andel förnybara energikällor. Genom ett samarbete med Svenskt vattenkraftcentrum skapas möjlighet att verifiera modeller som tas fram inom ramen för forskningsområdena. Man forskar även inom marin strömkraft med fokus på vertikalaxlade generatorer och prognoser för vattentillgången i kraftdammar.

Om vattenkraft på institutionen för elektrotekniks webbplats

Om marin strömkraft på institutionen för elektrotekniks webbplats

Om snöhydrologi och vattenkraftsdammar på institutionen för geovetenskapers webbplats

Turbin till vattenkraftgenerator.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin