Vindkraft

Det finns starka forskningsmiljöer inom vindkraft på campus i både Uppsala och i Visby. Forskningen är särskilt fokuserad kring vertikalaxlade kraftverk och ny generatorteknik, men handlar också om aerodynamik med simuleringar av luftflöde kring turbinblad, meteorologiska förutsättningar för vindkraft och samhällsvetenskapliga frågor om acceptans, planering och beslutsfattande.

Uppsala universitet deltar tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå Tekniska universitet i forskningscentrumet STandUP for Wind. Centrumet är en del av det nationella strategiska forskningsområdet (SFO) STandUP for Energy.

Om vindkraft på institutionen för elektrotekniks webbplats

Om vindenergi på institutionen för geovetenskapers webbplats

Om förnybar energi på institutionen för geovetenskapers webbplats

Vindkraftverk ovanför skog.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin