Fred och social säkerhet

Trygghet och säkerhet är viktigt för oss alla. Enligt en FN-rapport känner sex av sju människor i världen sig osäkra och otrygga. Trots framsteg på många områden är känslan av säkerhet låg i nästan alla länder. Vi står inför hot som digital teknik, ojämlikheter och sjukvårdssystemens förmåga att hantera utmaningar som COVID-19-pandemin.

Civilsamhällets och statens motståndskraft mot angrepp utifrån och inifrån är avgörande för fred och social säkerhet och universitetet ger forskningsbaserat stöd till praktisk tillämpning och policyprocesser på alla nivåer.

Uppsala universitet bedriver världsledande forskning inom området fred och social säkerhet.

En man kramar ett barn på en sandstrand.

Exempel på pågående forskning

Exempel på centrum, institut och infrastruktur

Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning

Alva Myrdal-centrum studerar hela nedrustningsprocessen; förutsättningar och hinder, förhandling och beslutsfattande samt implementation och verifikation.

Alva Myrdal-centrum

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Forskningen vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) är ett nationellt resurscentrum för kunskap och analys av Ryssland och den post-sovjetiska sfären. Mångvetenskapen ger möjligheter till utvecklande och ständiga möten mellan forskarna. IRES är också en plattform för möten mellan forskare och de många praktiker i det svenska samhället med intresse för, och behov av, fördjupade kunskaper om Ryssland och de många post-sovjetiska staterna.

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

Uppsalas konfliktdatabas UCDP är ett världsledande program som samlar data om pågående konflikter och ger prognoser för var man tror att konflikter kan komma att uppstå. Informationen lämnas vidare till exempelvis internationella myndigheter och organ.

Uppsala Conflict Data Program

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin