Medicinsk teknik

Den högspecialiserade sjukvården har blivit allt mer teknisk och tekniskt kunnande blir allt viktigare inom sjukvården. Modern vård behöver därför inte bara läkare och annan vårdpersonal, utan även avancerad teknisk kompetens. Det handlar både om teknik för användning inom sjukhus och för att erbjuda nya lösningar som till exempel möjliggör vård på distans. Medicinsk teknik utvecklas för att möjliggöra tidigare diagnoser och skapa bättre behandlingar. Det kan handla om onkologisk strålterapi med joner, avancerad bildanalys som hjälpmedel inom kirurgi och tidig bröstcancerdiagnostik med hjälp av infraröd spektroskopi. Andra exempel är nya biomaterial som möjliggör patientspecifika frakturbehandlingar, genterapi för att stoppa Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och behandling av blindhet med nya biomaterial.

Två personer i heltäckande skyddskläder och en inplastad robot i en operationssal.

Exempel på pågående forskning

Exempel på centrum, samarbeten och forskargrupper

Medtech Science & Innovation

Samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala inom området medicinsk teknik.

Medtech Science & Innovation (på engelska)

Material i medicin

Inom forskargruppen Material i medicin undersöker forskarna samspelet mellan syntetiska material och levande vävnader från nano- till makronivå. Målet är att utveckla bättre biomaterial för medicintekniska produkter och leveranssystem för läkemedel, med fokus på att undersöka de mekaniska och biologiska reaktionerna.

Om forskargruppen Material i medicin på institutionen för materialvetenskaps webbplats

Centrum för bildanalys

Centrum för bildanalys bedriver forskning inom datoriserad bildanalys. Forskarna utvecklar teori och metoder, algoritmer och system för tillämpningar inom bland annat livsvetenskap, medicin och digital humaniora.

Centrum för bildanalys (på engelska)

Competence Centre in Additive Manufacturing for the Life Sciences: Additiv tillverkning för livsvetenskaperna

Forskning och utveckling av nya tekniker för 3D-skrivning, bland annat komplexa strukturer för förbättrade bioprocesser, mer reproducerbara 3D-tumörmodeller och snabbare optimering av medicinering.

Competence Centre in Additive Manufacturing for the Life Science (på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin