Forskningscentrum inom Uppsala universitet

Uppsala universitet bygger upp strategiska forskningscentrum med ett mångvetenskapligt helhetsperspektiv. Flera av dem erbjuder servicefaciliteter såväl internt som externt.

Centrumbildningar inom de tre vetenskapsområdena vid Uppsala universitet

Exempel på mångvetenskapliga centrum vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2022-11-14