Additive Manufacturing for the Life Sciences (AM4Life)

Additive Manufacturing for the Life Sciences (AM4Life) är ett kompetenscentrum som arbetar med additiv tillverkning, även känd som 3D-printning, för att utveckla implantat anpassade till patienter.

Centrumets huvudmål är att stödja en snabb nationell utveckling inom området additiv tillverkning för livsvetenskaperna genom att föra samman akademiska forskare och industriexperter från livs- och materialvetenskap, biomedicinsk teknik och additiv tillverkning. Centrumet strävar efter att direkt involvera kliniker i projekten, både som slutanvändare och aktiva forskare.

AM4Life har för närvarande 23 partners: 14 industriella, 7 akademiska och 2 offentliga organisationer. Finansieringen kommer från akademin, industrin och Vinnova, med en total budget på cirka 100 MSEK. Centrumet planeras drivas i 5 år från 2020 till 2025 och kommer att engagera experter från akademi, industri och offentlig sektor som delar en passion för 3D-printning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin