Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning (ANItA)

Akademiskt industriellt kärntekniskt initiativ (ANitA) är ett kompetenscentrum som samlar industriell och akademisk expertis inom kärnteknik. Genom tvärvetenskaplig forskning och utveckling är ANItA:s uppdrag att generera kunskapsbaserat beslutsstöd för att effektivt och säkert kunna implementera små modulära reaktorer (SMR) för att bidra till Sveriges ambition att bli en helt fossilfri nation.

Centret arbetar aktivt för att skapa ny nationell kärnteknisk kompetens, vilket är avgörande för att säkerställa den trygga driften av både befintliga och kommande kärnkraftsanläggningar.

Centrets mål är att utvecklas till en teknisk stödorganisation för att sprida kunskap om kärnteknik till politik, myndigheter och samhället i stort. Centrumet arbetar även med licens- och lagstiftningsaspekter, samt hur införandet av ny kärnkraftsteknik påverkar kommande strategier i både industri och samhälle.

Koordinator: Ane Håkansson

ANItA:s webbplats

Centrumet finansieras av Energimyndigheten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin