Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE)

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) är ett kompetenscentrum som strävar efter att öka användningen av solel i Sverige, genom att forska på och utveckla uthålliga integrationslösningar i byggnader, på mark och i energisystemet.

Genom starka partnerskap mellan forskare och aktörer inom sektorn arbetar centret för att främja tillväxten av solcellsmarknader i Sverige och sprida forskningsbaserad kunskap inom nätverket. Utbildning av ingenjörer och doktorander med solcellskompetens och starka industrikopplingar är prioriterat för att säkerställa hållbar tillväxt inom solelsektorn.

SOLVE är ett samarbete mellan fem svenska universitet och högskolor, ett forskningsinstitut och närmare 50 offentliga/privata organisationer som är intressenter i utbyggnaden av solel i Sverige och norra Europa.

Koordinator: Marika Edoff

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE):s webbplats

Centrumet finansieras av Energimyndigheten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin