IOT Sverige (Internet of Things Sverige)

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Samordnas av Uppsala universitet.

Internet of things Sverige – Program som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt i Sverige

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin