Dark city: London’s super-rich, city politics and the criminal real estate economy

  • Datum: 6 september 2023, kl. 15.00–16.15
  • Plats: Universitetshuset, Sal IX
  • Typ: Föreläsning
  • Föreläsare: Professor Rowland Atkinson, University of Sheffield
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Ulrika Wahlberg

Varmt välkommen till årets öppna föreläsning med professor Rowland Atkinson! Efter föreläsningen inbjuds alla åhörare till mingel med dryck och lättare tilltugg.

Om Rowland Atkinson

Rowland Atkinson är professor och forskare inom "Inclusive Societies" vid Urban Studies and Planning, University of Sheffield. Hans arbete fokuserar på hur sociala uppdelningar tar sig rumsliga uttryck i urbana sammanhang. Han är en urbansociolog, som rör sig över gränserna mellan bostads- och urbanforskning, geografi och kriminologi. I sin senast utkomna bok Alpha City (2020), studerar Rowland Atkinson hur de superrika påverkar Londons fastighetsmarknad och politik.

Om Uppsala Lecture in Housing and Urban Research

Utmärkelsen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research tilldelas internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet. Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vill på detta sätt synliggöra och stimulera till bostads- och urbanforskning av högsta kvalitet - lokalt, nationellt och internationellt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin