23.9 Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, (CRU)

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci; Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala är en gemensam centrumbildning för Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet. CRU består av ett nätverk av forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten.

Föreståndare: Ylva Sjunnesson, DVM, PhD, Associate Professor, Dept of Clinical Sciences, Division of Reproduction, Swedish University of Agricultural Sciences, +46 (0)18 67 21 74

Biträdande föreståndare: Maria Jönsson,Researcher, Dept of Organismal Biology, Environmental Toxicology, +46(0)184712608.

Biträdande föreståndare: Theodora Kunovac Kallak, PhD, Dept of Women's and Children's Health, Rudbeck laboratory, Uppsala University, +46 (0)18 611 57 72

Telefon:
018-67 16 08
Fax:
018-67 29 19
E-post:
cru@slu.se
Postadress:
Box 7054
750 07 UPPSALA
Webbsida:
http://www-cru.slu.se
Föreståndare:
Bitr. föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin