12.3 Centrum för polisforskning

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Juridiska fakulteten

Föreståndare: Universitetslektor Gustaf Almkvist

Poliscentrums syfte är att utnyttja det kompletta universitetets möjligheter för att samordna polisforskning och forskning som är relevant för polisverksamheten.

Styrelsens ordförande

-Professor Iain Cameron (Juridiska institutionen)

Ledamöterna i styrelsen

-Professor Marie Allen (vetenskapsområdet för medicin och farmaci)

-Universitetslektor Tim Melander Bowden (vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap)

-Universitetslektor Heléne Lööw (vetenskapsområde för humaniora och samhällsvetenskap)

-Emelie Lindvall (Polismyndigheten)

-Adam Lestaric (Säkerhetspolisen)

-Lennart Guné (Åklagarmyndigheten)

-Doktorand Miriam Ingesson (Juridiska institutionen)

Telefon:
018-471 20 23
Besöksadress:
Munken Hus 1, rum 1268
Postadress:
Juridiska institutionen
Box 512
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.polisforsk.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin